Pravne zabeleške

Pravne zabeleške

 

Internet stranica dostupna na linku carstore.citroen.rs namenjena je za lično informisanje korisnika. Prikazane ponude odnose se na vozila na lageru. Vašim ulaskom na ovu web stranicu bezuslovno ste prihvatili sve uslove upotrebe u celosti.

Izdanje

Web stranica carstore.citroen.rs publikovana je i održavana od strane:

AVTONOVA KAB d.o.o., ekskluzivni uvoznik vozila marke Citroën za teritoriju Srbije, ulica Bulevar Milutina Milankovića br.3v 11070 Novi Beograd, Srbija.

 

E-mail kontakt: marketing@citroen.rs

Informacije o proizvodima i uslugama

Informacije, cene i fotografije koje se nalaze na web stranici carstore.citroen.rs informativnog su karaktera , nisu obavezujući i baziraju se na postojećim tehničkim karakteristikama u momentu preuzimanja ili ažuriranja.

Oprema prikazanih vozila na veb stranici carstore.citroen.rs je serijska ili dodatna, zavisno od verzije. Rezultat politike stalnog poboljšavanja proizvoda, tehničkih karakteristika, opreme, opcija i boja vozila može da bude promenjen u svakom trenutku. Može da se desi da boje ne budu verne originalu, s obzirom da aktuelna tehnologija ne omogućava vernu reprodukciju boja.

U vezi tačnog izgleda modela i/ili verzije na ovoj web stranici, kao i u vezi nivoa opremljenosti , boja, opcija i dodatne opreme molimo Vas da se informišete u najbližem prodajnom mestu Citroën-a u Srbiji. Informacije, cene i fotografije prikazani na ovoj web stranici informativnog su karaktera i nisu obavezujući. Moguće su greške ili propusti tehničke prirode, zbog čega kompanija ne snosi odgovornost.

Cene prikazane u evrima su validne u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Vlasnik web stranice carstore.citroen.rs poseduje sva prava da može da promeni ili ažurira informacije o vozilima sa lagera bez prethodne najave, kao i pravo da može da promeni sadržinu, proizvode i usluge koji su prikazani na ovoj web stranici.

Zaštita ličnih podataka

Nemate obavezu da otkrijete svoj identitet ili da unesete bilo kakav lični podatak radi konsultacija na carstore.citroen.rs

Imate mogućnost pristupa i promene ličnih podataka koje ćete uneti za dobijanje pošte na sledeću adresu:

AVTONOVA KAB d.o.o., ekskluzivni uvoznik vozila marke Citroën za teritoriju Srbije, ulica Bulevar Milutina Milankovića br.3v 11070 Novi Beograd, Srbija.

 

Neki lični podaci potrebni su nam da bi odgovorili na vaše zahteve za informacijama. Poštujući Zakon o zaštiti ličnosti potrebni podaci koje od Vas tražimo obeleženi su zvezdicom na stranicama carstore.citroen.rs

Ostali neobvezni podaci su potrebni kako bismo bolje razumeli Vaše zahteve za poboljšanjem pružanja naših usluga.

Prikupljeni podaci obrađuju se elektronski. Imate pravo na pristup, promenu, popravku ili brisanje Vaših ličnih podataka saglasno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Da bi dobili ovu mogućnost molimo vas da nas kontaktirate na:

AVTONOVA KAB d.o.o., ekskluzivni uvoznik vozila marke Citroën za teritoriju Srbije, ulica Bulevar Milutina Milankovića br.3v 11070 Novi Beograd, Srbija.