COOKIES

Šta je „cookies“?

„Cookies“ su mali tekstualni dokumenti koji se skladište u Vašem kompjuteru ili mobilnom telefonu kada posetite našu web stranu.

Zašto koristimo „cookies“
Koristimo „cookies“ da budemo sigurni da Vam obezbeđujemo najbolje iskustvo korišćenja naše web strane. Naša web strana koristi „cookies“ koji isto tako mogu da uključe i „cookies“ od treće strane, kao i da Vam pošalju reklamu koja je u vašem interesu.

Da li su svi „cookies“ jednaki?

„Cookies“ mogu da se klasifikuju na sledeći način: „Cookies“ u sesiji. Ovi „cookies“ automatski se brišu kada zatvorite Vaš pretraživač. Uporni „Cookies“. Ovi „cookies“ ostaju u Vašem okruženju sve dok im ne istekne rok (u mernim jedinicama: minuti, dani ili godine od njihovog keiranja/nadogradnje). „Cookies“ od treće strane. Ovi „cookies“ su uskladišteni u ime treće strane. „Cookies“ mogu da budu upravljani i izbrisani kada podesite Vaš pretraživač. Kako god, ovo može da Vas spreči da pravilno koristite neku od karakteristika naše web strane. Saznajte više na www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.

Kako da upravljate „cookies“ koristeći našu web stranu

Da bi Vam omogućili najbolje iskustvo upravljanja sa „cookies“ grupisali smo „cookies“ na ovoj web stranici u četiri kategorije, u zavisnosti od njihove namene: osnovni, komfor, performanse i reklamiranje.

Možete da omogućite ili onemogućite svaku od gorepomenutih kategorija direktno na ovoj web stranici (sa izuzetkom osnovnih „cookies“ koji su neophodni). U slučaju „cookies“ postavljenih od treće strane, ova web strana ih neće upotrebljavati posle njihovog onemogućavanja (nemamo mogućnost da ih izbrišemo).

Osnovni:
Ovi „cookies“ su osnova da web stranice i njihov sadržaj pravilno rade. Na primer „cookies“ za proveru.

Komfor:
Ovi „cookies“ nam omogućavaju da povećamo komfor i iskorišćenje web stranice i da obezbedimo različite sadržaje. Na primer „cookies“ za komfor mogu da se iskoriste i za čuvanje rezultata, jezika i veličine slova.

Performanse:
Ovi „cookies“ skupljaju informacije o načinu korišćenja web sajta. „Cookies“ za performanse može da nam pomogne, na primer, da identifikujemo posebno popularne delove našeg web sajta. U ovom slučaju mi možemo da prilagodimo sadržaj našeg sajta vašim specifičnim potrebama i tako da poboljšamo ponudu koju Vam nudimo.

Reklamiranje:
Ovi „cookies“ se koriste da bi se poslale reklamne i promotivne informacije koje Vas zanimaju, kao na primer prema stranicama koje posećujete.